22.05.2018

Ceny za wycinkę drzew 2018

Cena za wycięcie drzewa w 2018r.


W wyszukiwarkach można znaleźć wiele informacji na temat ile kosztuje wycięcie drzewa. Pobieżna lektura spowodowała, że również chcemy się odnieść do tego tematu dlatego, że niektóre z opublikowanych treści mogą wprowadzić osobę poszukującą informacji w błąd. Organ który wydaje decyzję dotyczącą wycinki drzew i krzewów nalicza opłaty za ich wycięcie kierując się tabelami opłat ujednoliconymi dla całego kraju Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów wydaje -wójt lub prezydent miasta (burmistrz), -wojewódzki konserwator zabytków (na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków) -starosta (tam, gdzie o usunięcie drzew i krzewów występuje gmina jako właściciel nieruchomości) Każdy z powyższych organów ma prawo do naliczenia opłaty za usuwanie drzew i krzewów Jest to opłata administracyjna za usuwanie drzew i krzewów unormowana rozporządzeniem i jest jednolita w całej Polsce. Jest ona naliczana dla instytucji i firm według stawek zgodnych z wytycznymi w  rozporządzeniu.

Umorzenie lub pobranie w/w opłaty zależy od różnych czynników, na przykład od żywotności wykonanych nasadzeń zastępczych, Wycinka drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia może być zwolniona z takiej opłaty. Nie ma ona również nic wspólnego z kosztem wykonania usługi przez firmę zajmującą się wycinką drzew !Jedna z ekip firmy Logar zajmująca się wycinką drzew na terenie całego kraju między innymi wycinką na terenie Warszawy wycinka-drzewa.pl


Firmy zajmujące się wycinką i przycinaniem drzew mają własne cenniki i stawki za usługi. My możemy jedynie porównać uśrednione ceny za wykonanie podobnej usługi w danym rejonie. Poniższy aktualny cennik wycinki drzew 2018 dotyczy wycinki pojedynczych drzew i nie ma nic wspólnego z wycinkami na terenach zalesionych, czy porośniętych samosiejkami. Tam ceny liczone są za powierzchnię i nic nie wnoszą do naszego wykazu.


Pojęcie wycinki drzewa oznacza tu ścięcie drzewa metodą tradycyjną czyli tzw obalenie drzew wolnostojących oraz wycięcie drzewa techniką alpinistyczną (sekcyjną), w przypadku, kiedy nie ma możliwości obalenia drzewa. Tabela przedstawia więc ceny za tradycyjne obalanie z uwzględnieniem obwodu pnia oraz za wycinkę alpinistyczną z uwzględnieniem obwodu pnia ale również z podziałem na drzewa iglaste i liściaste. (wielkość korony, którą trzeba po kawałku usunąć wpływa na cenę usługi)

Powyższa opłata administracyjna nie dotyczy osób fizycznych, które chcą wyciąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Cennik wycinki drzew: alpinistyczna wycinka drzew, wycinka tradycyjna
Średnia cena za tradycyjne obalenie drzewa obw<100 cm Średnia cena za tradycyjne obalenie drzewa obw>101 cm Średnia cena za wycinkę alpinistyczną drzewa iglastego obw<120 cm Średnia cena za wycinkę alpinistyczną drzewa iglastego obw>121 cm Średnia cena za wycinkę alpinistyczną drzewa liściastego obw<200 cm Średnia cena za wycinkę alpinistyczną drzewa liściastego obw>201 cm do 250cm

dolnośląskie 110,00 zł/szt. 171,00 zł/szt. 450,00 zł/szt. 680,00 zł/szt. 886,00 zł/szt. 1082,00 zł/szt.

Wrocław 118,00 zł/szt. 170,00 zł/szt. 460,00 zł/szt. 700,00 zł/szt. 808,00 zł/szt. 1087,00 zł/szt.

kujawsko – pomorskie 120,00 zł/szt. 175,00 zł/szt. 450,00 zł/szt. 690,00 zł/szt. 891,00 zł/szt. 1092,00 zł/szt.

Bydgoszcz 120,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 450,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 813,00 zł/szt. 1012,00 zł/szt.

lubelskie 114,00 zł/szt. 165,00 zł/szt. 454,00 zł/szt. 680,00 zł/szt. 885,00 zł/szt. 982,00 zł/szt.

Lublin 115,00 zł/szt. 170,00 zł/szt. 465,00 zł/szt. 690,00 zł/szt. 899,00 zł/szt. 992,00 zł/szt.

lubuskie 125,00 zł/szt. 170,00 zł/szt. 451,00 zł/szt. 695,00 zł/szt. 892,00 zł/szt. 1097,00 zł/szt.

Zielona Góra 130,00 zł/szt. 184,00 zł/szt. 450,00 zł/szt. 700,00 zł/szt. 809,00 zł/szt. 1002,00 zł/szt.

łódzkie 120,00 zł/szt. 170,00 zł/szt. 460,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 811,00 zł/szt. 1012,00 zł/szt.

Łódź 125,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 470,00 zł/szt. 725,00 zł/szt. 824,00 zł/szt. 1027,00 zł/szt.

małopolskie 125,00 zł/szt. 175,00 zł/szt. 465,00 zł/szt. 715,00 zł/szt. 819,00 zł/szt. 1017,00 zł/szt.

Tarnów 130,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 470,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 825,00 zł/szt. 1022,00 zł/szt.

Kraków 130,00 zł/szt. 185,00 zł/szt. 470,00 zł/szt. 730,00 zł/szt. 836,00 zł/szt. 1032,00 zł/szt.

mazowieckie 110,00 zł/szt. 170,00 zł/szt. 460,00 zł/szt. 700,00 zł/szt. 807,00 zł/szt. 1002,00 zł/szt.

Warszawa 150,00 zł/szt. 220,00 zł/szt. 420,00 zł/szt. 760,00 zł/szt. 863,00 zł/szt. 1062,00 zł/szt.

Radom 90,00 zł/szt. 170,00 zł/szt. 480,00 zł/szt. 700,00 zł/szt. 807,00 zł/szt. 1002,00 zł/szt.

Siedlce 110,00 zł/szt. 160,00 zł/szt. 460,00 zł/szt. 700,00 zł/szt. 800,00 zł/szt. 1002,00 zł/szt.

Płock 130,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 480,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 817,00 zł/szt. 1012,00 zł/szt.

opolskie 125,00 zł/szt. 170,00 zł/szt. 470,00 zł/szt. 715,00 zł/szt. 813,00 zł/szt. 1017,00 zł/szt.

Opole 130,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 470,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 825,00 zł/szt. 1022,00 zł/szt.

podkarpackie 120,00 zł/szt. 170,00 zł/szt. 450,00 zł/szt. 700,00 zł/szt. 809,00 zł/szt. 1002,00 zł/szt.

Rzeszów 130,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 4365,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 814,00 zł/szt. 1012,00 zł/szt.

podlaskie 115,00 zł/szt. 170,00 zł/szt. 455,00 zł/szt. 690,00 zł/szt. 896,00 zł/szt. 992,00 zł/szt.

Białystok 120,00 zł/szt. 185,00 zł/szt. 460,00 zł/szt. 700,00 zł/szt. 805,00 zł/szt. 1002,00 zł/szt.

pomorskie 120,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 460,00 zł/szt. 715,00 zł/szt. 813,00 zł/szt. 1017,00 zł/szt.

Trójmiasto: Gdańsk, Gdynia, Sopot 130,00 zł/szt. 200,00 zł/szt. 460,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 825,00 zł/szt. 1022,00 zł/szt.

śląskie 100,00 zł/szt. 170,00 zł/szt. 470,00 zł/szt. 700,00 zł/szt. 805,00 zł/szt. 1002,00 zł/szt.

Gliwice 125,00 zł/szt. 190,00 zł/szt. 480,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 817,00 zł/szt. 1012,00 zł/szt.

Częstochowa 125,00 zł/szt. 200,00 zł/szt. 480,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 819,00 zł/szt. 1012,00 zł/szt.

Katowice 130,00 zł/szt. 190,00 zł/szt. 475,00 zł/szt. 725,00 zł/szt. 824,00 zł/szt. 1027,00 zł/szt.

świętokrzyskie 90,00 zł/szt. 165,00 zł/szt. 450,00 zł/szt. 690,00 zł/szt. 895,00 zł/szt. 992,00 zł/szt.

Kielce 110,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 450,00 zł/szt. 700,00 zł/szt. 806,00 zł/szt. 1002,00 zł/szt.

warmińsko – mazurskie 120,00 zł/szt. 170,00 zł/szt. 460,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 817,00 zł/szt. 1012,00 zł/szt.

Olsztyn 120,00 zł/szt. 180,00 zł/szt. 470,00 zł/szt. 715,00 zł/szt. 815,00 zł/szt. 1017,00 zł/szt.

wielkopolskie 120,00 zł/szt. 160,00 zł/szt. 465,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 825,00 zł/szt. 1022,00 zł/szt.

Poznań 130,00 zł/szt. 170,00 zł/szt. 470,00 zł/szt. 720,00 zł/szt. 827,00 zł/szt. 1022,00 zł/szt.

zachodniopomorskie 120,00 zł/szt. 170,00 zł/szt. 465,00 zł/szt. 710,00 zł/szt. 814,00 zł/szt. 1012,00 zł/szt.

Szczecin 120,00 zł/szt. 185,00 zł/szt. 475,00 zł/szt. 715,00 zł/szt. 819,00 zł/szt. 1017,00 zł/szt.Powyższe zestawienie nie obejmuje skrajnych przypadków takich jak wycinki dużych drzew na cmentarzach, w kolizji z liniami energetycznymi, budynkami czy o takim stopniu rozkładu, że mogą w każdej chwili wywrócić się czyniąc ogromne szkody w mieniu. Takie przypadki są zawsze rozpatrywane i wyceniane indywidualnie.


Osobnym zagadnieniem jest też wycinka przy użyciu podnośnika koszowego czy w ekstremalnych przypadkach dźwigu. Tym opcjom poświęcimy odrębne zestawienie.


reni