10.11.2017

Cięcia w koronach dużych drzew

W ostatnim czasie z powodu anomalii pogodowych ludzie w trosce o życie i mienie podejmują szybkie i często nazbyt pochopne decyzje o całkowitym usunięciu, wycince drzewa. Arborysta jest fachowcem w dziedzinie wszelkich cięć w koronie. Często wystarczy przeprowadzić odpowiednie cięcia aby poprawić zdrowotność, statykę drzewa i wyeliminować zagrożenia związane z bezpieczeństwem osób i mienia.

Rozróżniamy kilka rodzajów cięć:

1.cięcia pielęgnacyjne (przyrodnicze)

  • cięcia sanitarne (usuwanie konarów, gałęzi chorych, obumarłych czy złamanych),

  • cięcia prześwietlające ( jak nazwa wskazuje rozluźnianie zbyt zagęszczonej korony),

  • cięcia korygujące (poprawianie statyki drzewa, zapobieganie rozłamaniu konarów, niwelowanie wad w koronie),

  • cięcia odmładzające (dotyczą głównie krzewów i polegają na usuwaniu najstarszych pędów)

  • cięcia formujące ( to kontynuacja zabiegów prowadzonych w szkółkach, zabiegi te pozwalają uniknąć w przyszłości korekt konarów i stosowania wiązań zapobiegających wyłamaniu)

2.cięcia techniczne (nieprzyrodnicze). To głównie cięcia tam, gdzie drzewo koliduje z urządzeniami czy architekturą

  • cięcia techniczne wzdłuż ciągów komunikacyjnych (ulice, chodniki),

  • cięcia techniczne w energetyce i telekomunikacji,

  • cięcia techniczne w budownictwie.

Usunięcie powyżej 30% korony drzewa powoduje znaczący spadek kondycji drzewa. Przepisy zezwalają na usunięcie gałęzi do 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie życia drzewa. Nie pozwalają więc na obcinanie co roku 1/3 korony, gdyż w krótkim czasie drzewo mogłoby zostać całkowicie ogłowione.

Wyjątkiem od tej zasady są prace w koronie drzewa, które mają na celu:

              usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,

  • utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa,

  • wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Zabiegi te powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie właściwej pielęgnacji drzew.