21.11.2017

Polisa OC firmy świadczącej usługi wycinki drzew

 • OC - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest obowiązkowe między innymi dla profesji jak niżej:

  • lekarze,

  • dysponenci jednostek ratownictwa medycznego,

  • adwokaci,

  • radcy prawni,

  • notariusze,

  • detektywi,

  • agenci i brokerzy ubezpieczeniowi,

  • komornicy sądowi,

  • rzeczoznawcy majątkowi,

  • pośrednicy nieruchomości,

  • księgowi,

  • architekci,

  • biegli rewidenci,

  • inżynierowie.  W profesji związanej z wycinką drzew nie ma obowiązku wykupienia polisy OC. Jednak wszyscy wiemy jak wiele szkód może powstać, jeśli coś pójdzie nie tak. Ubezpieczenie OC dla firm jest korzystnym rozwiązaniem tam, gdzie w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia ubezpieczony wyrządzi czynem niedozwolonym osobie trzeciej szkodę na ciele lub rzeczową, do której naprawienia jest zobowiązany. Ubezpieczyciel pokryje koszty odszkodowania, jednak zazwyczaj w zależności od firmy ubezpieczającej ma zastosowanie franszyza rozumiana jako próg określonej kwotowo wartości pieniężnej po przekroczeniu której ubezpieczyciel (a nie ubezpieczony) odpowiada za szkodę.

  Ubezpieczenie OC nie należy do tanich, jednak to każdy właściciel firmy wycinkowej powinien sam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy potrzebuje takiej polisy. Firmy, które poważnie traktują swoich klientów i pracowników posiadają ubezpieczenie OC dla wykonywanej działalności. W interesie zleceniodawcy jest zapytać wykonawcę o polisę już na etapie ustalania warunków umowy.

  Niejednokrotnie z mediów dowiadujemy się o tragicznych następstwach zbyt pochopnego doboru wykonawcy. Skomplikowanych prac przy wycince drzew podejmują się ludzie bez doświadczenia, umiejętności i wyobraźni. Niestety, tak będzie, dopóki istnieje przyzwolenie społeczne na wykonywanie wycinek przez amatorów. Ubezpieczenie daje gwarancję, że w razie nieszczęśliwego wypadku, np. uszkodzenia budynku czy nagrobków na cmentarzu, poszkodowany otrzyma zadośćuczynienie.